“Hi ha històries on el més perillós no és arriscar la vida per explicar-les, sino deixar de filmar-les”
(Diari personal d’en Miguel Gil)

La Fundació treballa per dotar de la formació i equip necessaris als periodistes desplaçats a zones de perill.

La Fundació ha firmat amb Reporteros Sin Fronteras España, un conveni de col·laboració d’ajut puntual a reporters independents que es desplacin a zones de conflicte.

Segons aquest conveni, la Fundació Miguel Gil Moreno, en la mesura de les seves possibilitats, es fa càrrec de l’adquisició des equips de seguretat homologats, que inclouen casc, armilla i accessoris complementaris. Reporteros Sin Fronteras España es fa càrrec de la gestió de les demandes i la formalització de la cessió temporal, entrega i recollida dels esmentats equipaments a periodistes i reporters free-lance.

La Fundació pretén que les empreses assegurin adequadament a tots els periodistes, ja siguin empleats o free-lance.

Paral·lelament, la Fundació reconeix la tasca dels periodistes que destaquen per la seva entrega professional i humana en situacions de conflicte, atorgant bianualment el Premi Miguel Gil Moreno de Periodismo.

 

Apoyo periodistas

Apoyo a periodistas
Apoyo a periodistas

Guardar

Guardar

Guardar